FMONE Movie Review Code 8 ล่าคนโคตรพลัง

Code 8 ล่าคนโคตรพลัง กำกับโดย Jeff Chan คะแนน 7/10 Code 8 ล่าคนโคตรพลัง เป็นหนังที่เล่าถึง เมืองลินคอล์น ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีพลังพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพลังการอ่านใจ [...]