“Sunday” – เพลงใหม่ล่าสุดจาก “Morvasu” (มอร์ วสุ) เพลงป็อปที่มอร์เพิ่มลูกเล่นให้เพลงน่าสนใจ

“Sunday” - เพลงใหม่ล่าสุดจาก “Morvasu” (มอร์ วสุ) เพลงป็อปที่มอร์เพิ่มลูกเล่นให้เพลงน่าสนใจ