[FMONE News]รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว พัทลุง

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ [...]