M PICTURES ร่วมกับ แอม ว่ะฮาฮา เปิดตัวโปสเตอร์หนังรักรสชาติใหม่ “Long Live Love! ลอง ลีฟ เลิฟว์” กระแสดีหลังปล่อยโปสเตอร์ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง

M PICTURES ร่วมกับ บริษัท แอม ว่ะฮาฮา จำกัด เปิดตัวโปสเตอร์ภาพยนตร์ แนวฮา-ม่า รสชาติใหม่ ““Long Live Love!ลอง ลิฟ เลิฟว์” เรื่องราวความรักกระท่อนกระแท่น [...]