TRINITY ตัวแทนประเทศไทยบนเวที “Unite ON : Hallyu Festival”

“TRINITY” จาก 4NOLOGUE ตัวแทนประเทศไทย บนเวที “Unite ON : Hallyu Festival” ไลฟ์คอนเสิร์ตระดับโกลบอล สู่สายตา 230 ประเทศทั่วโลก! เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาว T-POP [...]