“Help Me Ghost” กับแขกรับเชิญพิเศษ นิก-รณวีร์

2 เมษายน 2565 นี้ พบกับ DJ ก็อต ดราก้อน และ DJ เคน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ นิก-รณวีร์ เสรีรัตน์ กับรายการ Help Me Ghost