ประวัติและเกร็ดน่ารู้ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

FM ONE บอกเล่า เรื่องเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๔ นาที ๒๔ วินาที จันทรคติตรงกับ วันอาทิตย์ [...]