เท่าที่ทำได้ (Love Friend) บทสรุป Music Series ของโอ๊ต ปราโมทย์ ft. LAZYLOXY

“โอ๊ต ปราโมทย์” แท็กทีม LAZYLOXY ส่งท้ายบทสรุป Music Series ด้วยเพลง เท่าที่ทำได้ (Love Friend)   หลังจากปล่อย Music Series ออกมาได้ [...]