[FMONE News] ชป. ชี้แจงกรณีเทศบาลตำบลหัวไทรขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีเทศบาลตำบลหัวไทรขอใช้พื้นที่ราชพัสดุตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ  นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15  กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ขอใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน บริเวณริมคลองฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำชะอวด – แพรกเมือง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [...]