[FMONE News] ไปรษณีย์ไทยผนึกไทยคมผุดโครงการ “ดิจิทัล ไทยแลนด ์โพสต์” เชื่อมเครือข่ายไร้สายสู่ตู้คีออสเซอร์วิสให้คนไทยเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายขึ้น ประเดิมวาง 4 แห่ง ก่อนขยายพรึ่บผ่านเครือข่าย ปณ. ทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทยผนึกไทยคมผุดโครงการ “ดิจิทัล ไทยแลนด์ โพสต์” เชื่อมเครือข่ายไร้สายสู่ตู้คีออสเซอร์วิสให้คนไทยเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายขึ้น