Guest Login     Register
    

 

FULL PLAYER

Musical Astrology ครั้งแรกกับการวิเคราะห์บทเพลงผ่านมุมมองโหราศาสตร์

2019-03-18T17:59:38+07:00 February 7th, 2019|Categories: Activity|Tags: , , , , , , , , |

FM ONE 103.5  แนะนำรายการใหม่แกะกล่องล่าสุด ครั้งแรกที่บทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองโหราศาสตร์ ใน Musical Astrology ผ่าน 4 ผู้เชี่ยวชาญ 4 ศาสตร์  ที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นหู คุ้นหน้า และคุ้นตากันดี [...]