[FMONE News] ซีพีแลนด์ มอบประกันอุบัติเหตุ

ซีพีแลนด์ มอบประกันอุบัติเหตุ ปี64 ให้แก่ลูกจ้างทั้งประจำและชั่วคราว สำนักงานเขตดินแดง กว่า 649 คน