SILLY FOOLS ปล่อยเพลง ORANGE ชาวร็อกถึงกับร้องเหมียวกันทั้งประเทศ

สะเทือนวงการ! SILLY FOOLS ปล่อยเพลง ORANGE ชาวร็อกถึงกับร้องเหมียวกันทั้งประเทศ หลังจากที่ปล่อยเพลงช้าสะเทือนอารมณ์อย่าง “20 ตุลา” ไปแล้ว กลับมาคราวนี้ “ซิลลี่ ฟูลส์” (SILLY FOOLS) ขอสะเทือนวงการเพลงร็อกกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด [...]