บริจาค โนนไทยทีม ช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน

คุณชเยนทร์ คำนวณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ผลิตคลื่นวิทยุ FM ONE 103.5) และบริษัทในเครือ พร้อมกับพนักงาน ได้ส่งมอบสิ่งของ เครื่องใช้ [...]