Bumblebee บัตรหลักพัน แต่บรรยากาศหลักล้าน ที่ชยานารีสอร์ท

บอกเลยว่า พลาดครั้งนี้ คุณจะต้องเสียใจ เพราะ Bumblebee Music Festival เทศกาลดนตรีที่มูลค่าราคาบัตรนั้นแค่หลัก “พัน” แต่ว่าคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและความมันส์นั้นหลัก “ล้าน” กันแน่นอน  ซึ่งเรามีภาพบรรยากาศภายในของ ชยานารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [...]