เมื่อ “เติร์ด ลภัส” มาเจอกับ “วี BNK 48” จะเป็นยังไง ป่วน ฮา เขิน..

ทีม #กอบศักดิ์มะปราง มารวมกันตรงนี้! จะเป็นยังไงเมื่อ “เติร์ด ลภัส” มาเจอกับ “วี BNK 48” ทั้งป่วน ทั้งฮา ทั้งเขิน “Mother Gamer” ไม่ดูไม่ได้แล้ว! [...]