[FMONE News] กระทรวงดีอีเอสเร่งจับมือไปรษณีย์ไทยดันสินค้าชุมชนกระตุ้นรายได้

กระทรวงดีอีเอสเร่งชงแผนใช้ดิจิทัลปลุกเศรษฐกิจ 3 จังหวัดอันดามัน จับมือไปรษณีย์ไทยดันสินค้าชุมชนกระตุ้นรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart พังงา 2 พฤศจิกายน 2563 – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าแผนใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 [...]