Guest Login     Register
    

 

FULL PLAYER

[FMONE News] ชป. ชี้แจงกรณีเทศบาลตำบลหัวไทรขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีเทศบาลตำบลหัวไทรขอใช้พื้นที่ราชพัสดุตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ  นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15  กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ขอใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน บริเวณริมคลองฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำชะอวด – แพรกเมือง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [...]

[FMONE News] ชป.บริหารจัดการน้ำตามแผนฯ เน้นเก็บกักน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

ชป.บริหารจัดการน้ำตามแผนฯ เน้นเก็บกักน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ไม่ให้ส่งผลกระทบพื้นที่ท้ายอ่างฯ  ฝนที่ตกกระจายในหลายพื้น ส่งผลให้มีปริมาณไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้ เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด โดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ของโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curve) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน [...]

[FMONE News] ชป.ชี้แจงกรณีชาวบ้านหนองโดน ได้รับหนังสือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ชป.ชี้แจงกรณีชาวบ้านหนองโดน ได้รับหนังสือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลอง ตามที่ชาวบ้านในเขตอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี  ร้องขอความเป็นธรรมจากกรมชลประทาน หลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลองชลประทานประมาณเกือบ 70 หลังคาเรือนนั้น นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ขอชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมได้ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่บุกรุกบอกกล่าวที่ราชพัสดุในเขตชลประทาน พื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี บริเวณคลองระบาย 4 [...]

[FMONE News] สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ

รายงานสถานการณ์น้ำ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.63) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 36,071 ล้าน ลบ.ม. (47% [...]

[FMONE News] ชป.เดินหน้าศึกษาฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างฯ น้ำรี จังหวัดน่าน

ชป.เดินหน้าศึกษาฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างฯ น้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ฟูศรี [...]

[FMONE News] กรมชลประทาน เตรียมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำเพชรบุรี

กรมชลประทาน เตรียมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำเพชรบุรี   วันนี้ (3 ก.ย.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา  ลงพื้นที่ติตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยมี นายชิตชนก [...]

[FMONE News] กรมชลประทาน ยืนยัน หาดใหญ่ต้องไม่ท่วม ชูโครงการบรรเทาอุทกภัยฯ

กรมชลประทาน ยืนยัน หาดใหญ่ต้องไม่ท่วม ชูโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา [...]

[FMONE News] รองอธิบดีกรมชลฯ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 ชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  [...]

[FMONE News] รองอธิบดีกรมชลฯ เผยโครงการห้วยน้ำรีฯ เริ่มกักเก็บน้ำช่วยเหลือชาวท่าปลาแล้ว

รองอธิบดีกรมชลประทานเผยโครงการห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มกักเก็บน้ำส่งช่วยเหลือชาวท่าปลาแล้ว  ส่วนโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกสั่งเร่งเดินหน้าส่งมอบที่ดินหลังพบช้ากว่าแผน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ที่มีความคืบหน้าไปกว่า 99.88% รวมถึงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ [...]

[FMONE News] ชป. เร่งระบายน้ำลำน้ำยัง หลังได้รับอิทธิพลจากพายุซินลากู

ชป.เร่งระบายน้ำลำน้ำยัง เก็บกักไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลระดับน้ำเริ่มลดลง           กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำในลำน้ำยัง หลังได้รับอิทธิพลจากพายุซินลากู เมื่อวันที่ 31 กค.-2 ส.ค 63 ที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยังตอนบนและตอนล่าง โดยมีฝนตกหนักวันที่ 1 [...]

Go to Top