Podcast เทเดย์ EP.26 “สูงสุดคืนสู่สามัญ”

“สูงสุดคืนสู่สามัญ” ถ้าชีวิตคุณต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เคยมีความสุขแต่กลับต้องมีความทุกข์โดยตั้งรับไม่ไหว
ไม่ว่าจะเรื่องความรัก ครอบครัว การงาน หรือการเงิน มาร่วมเทความทุกข์ไปกับ อาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ด้วยกันที่นี่