เมื่อความชิดใกล้กลายเป็นพิษ การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงจำเป็น แต่ยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งกลัว สุขภาพจิตกลายเป็นเคว้งคว้าง มาค้นให้พบ ทางออกของปัญหา เราจะเทความทุกข์จาก “Social Distancing” อาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ จะมาหาทางออกจากความห่างไกลด้วยวิธีใด พบกับสายหน้าไมค์จากผู้ชมทางด้าน ปัญหาครอบครัวที่ไม่ลงลอยกันกับบ้านสามี และเหตุการณ์ยิ่งเครียดไปกันใหญ่ เมื่อต้องห่างไกลจากคนรักและลูก ความกังวลเริ่มเข้ามาใกล้ อาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ จะให้คำปรึกษาสายหน้าไมค์อย่างไร เพื่อเยียวยาความทุกข์ใจจาก Social Distancing ในครั้งนี้ ติดตามฟังกันได้เลย..