Podcast เทเดย์ EP.9 “หนักเกินจะแบก”

หนักเกินจะแบก” เมื่อเราต้องรับภาระต่างๆ มากมายในชีวิต สู้จนสู้ไม่ไหว เหนื่อยจนแบกรับไว้ไม่ไหวแล้ว
มาร่วมเทความทุกข์ไปกับอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่จะทำให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเอง..