Podcast เทเดย์ EP.8  ‘ไม่เปลี่ยน ไม่รอด’

ไม่เปลี่ยน ไม่รอด’ ช่วงวิกฤตแบบนี้ ทำให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่าง แม้แต่เจ้าของธุรกิจ หากไม่ยอมเปลี่ยน ก็คงไม่รอด ซึ่งการต้องเปลี่ยนแปลง อาจสร้างความลำบากให้ใครหลายคน มาร่วมหาวิธีสร้างความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปพร้อมกัน กับอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่จะทำให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเอง..