จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบวิกฤตทั่วโลก รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงัก ถ้าใครกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ ถูกให้ออกจากงาน ลดเงินเดือน ขาดรายได้ และการแบกรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ต่างกับผู้ป่วยแอดมิท มาหาทางออกไปกับคุณเฟิร์น ศิรัถยา