Podcast เทเดย์ EP.22 “ไปต่อหรือพอแค่นี้” 

“ไปต่อหรือพอแค่นี้” หากคุณมีความทุกข์มากมายที่กำลังแบกรับอยู่ ไม่รู้ว่าต้องสู้ต่อ หรือควรพอแค่นี้
ใครที่ต้องเผชิญกับความทุกข์แบบนี้
ไม่ว่าจะเรื่องเพื่อน การงาน ความรัก
มาร่วมเทความทุกข์ไปกับ อาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ที่ เทเดย์