Podcast  เทเดย์ EP.20 “ความรักของแม่ กับการตั้งแง่ของลูก”

 หากใครที่กำลังเผชิญปัญหา ‘ความรักของแม่ กับการตั้งแง่ของลูก’ แม่รักลูกแต่อาจจะมากไป ลูกไม่เข้าใจ
ก็ตั้งแง่ว่าแม่น่ารำคาญ ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือลูก มาร่วมเทความทุกข์ไปกับ อ.เอ๋ อภัยลักษณ์