Podcast  เทเดย์ EP.15  “ไม่มีใคร เท่ากับ ไม่มีค่า”

ถ้าคุณกำลังทุกข์เพราะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีใคร ทำไมถึงไม่มีใครมารักเราบ้าง

เหมือนกับว่า เราอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ รู้สึกว่า “ไม่มีใคร เท่ากับ ไม่มีค่า” เชิญ

อาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ มีคำตอบให้คุณ..