Podcast เทเดย์ EP.12 “ยิ่งแข่ง ยิ่งแพ้”

‘ยิ่งแข่ง ยิ่งแพ้’ พยายามจนสุดหัวใจ แต่ทำไมยังแพ้อยู่ดี ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องความรัก ถ้าคุณรู้สึกว่า ยิ่งพยายามเท่าไหร่  ก็ยิ่งแพ้และทำให้ท้อแท้มากขึ้นทุกที มาร่วมเทความทุกข์ไปกับอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่จะทำให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเอง..