ไปรษณีย์ไทยขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจถึงกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่โควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ ชวนคนไทยส่ง ส.ค.ส. แทนกำลังใจในช่วงที่ทุกคนจะต้องปรับตัวอยู่บ้านเปลี่ยนรูปแบบการพบปะอวยพรปีใหม่เป็นการส่ง ส.ค.ส. แทนใจ ฟรี! ถึง 5 มกราคมนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19
จึงขอเป็นส่วนหนี่งในการช่วยให้คนไทยส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ไป ด้วยการส่งบัตรอวยพร โปสการ์ด หรือ ส.ค.ส. ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าบริการ เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563 – 5 ม.ค.2564 เพียงจ่าหน้าการ์ดอวยพร ซองจดหมาย  หรือโปสการ์ดว่า “ส.ค.ส.” “ส.ค.ส. 2564” “ส.ค.ส.2021” หรือคำที่มีความหมายว่า “สวัสดีปีใหม่” ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยสิทธิพิเศษนี้ขอมอบให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมนิติบุคคล หรือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน) จำกัดจำนวนไม่เกินคนละ 10 ฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งกำลังใจและความห่วงใยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งได้ทั้งรูปแบบบรรจุซองหรือไม่บรรจุซองก็ได้ โดยการ์ดอวยพร (ส.ค.ส.) ทุกประเภทต้องมีขนาดไม่เกินซองจดหมายหรือโปสการ์ดเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545