อีกหนึ่งรายการเพื่อเป็นการเพื่อเผยแพร่ ให้แก่ผู้ชม ผู้ฟัง ได้รับรู้เรื่องโควิด19 ให้กว้างขวางมากขึ้นกับ
รายการ “พบหมอธรรมศาสตร์”  ซึ่งจัดทำโดยคณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลธรรมศาตาตร์
หลายคงสงสัย… คลิปนี้มีคำตอบ

รายการ “พบหมอธรรมศาสตร์” ตอนที่ 1 รู้ทันและเข้าใจ COVID-19
โดย ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์