ไปรษณีย์ไทยใส่ใจสินค้าชุมชน เปิดแนวคิดติดแบรนด์ของดีอันดามัน
ผ่าน “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” อีคอมเมิร์ซเพื่อนแท้วิสาหกิจไทย

วิกฤตการท่องเที่ยวที่ซบเซาทำให้เห็นการปรับตัวของคนไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งกลุ่มหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์โอทอป รวมถึงการให้บริการด้าน  การท่องเที่ยว ซึ่งความแปลกใหม่ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือผู้ประกอบการชุมชนหลายรายหันมาให้ความสำคัญกับ “เทคโนโลยีดิจิทัล” และเติบโตไปพร้อมกับ “แพลตฟอร์มออนไลน์” มากขึ้น ทั้งยังได้เห็นถึง กลยุทธ์ทางการตลาดและความคิดความอ่านที่สร้างสรรค์ เรียกได้ว่าไม่แพ้กับแบรนด์ดังที่ติดตลาดหลายรายเลยทีเดียว

นอกจากตัวผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนจะปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดแล้ว หลายๆ แพลตฟอร์มก็มีความจริงจังในการผลักดันผู้ประกอบการ และร้านค้าชุมชนต่างๆ ให้เติบโตไปกับยุคดิจิทัล ซึ่งช่องทางหนึ่งที่เห็นมาอย่างต่อเนื่องก็คือ www.Thailandpostmart.com  แพลตฟอร์มขายสินค้าและของดีชุมชนที่พัฒนาโดยไปรษณีย์ไทย โดยนอกเหนือจากจะเป็นผู้ช่วยขน ช่วยขาย ช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ถึงผู้บริโภคทั่วไทยแล้ว ยังมีบทบาทในการยกระดับสินค้าต่างๆ ให้ติดตลาดอีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำนโยบายด้านดิจิทัลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้สามารถผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าได้ในช่วงที่ทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และยังมีการผลิตสินค้าที่มาจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก โดย  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ได้เปิดเผยถึงแผนงานด้านนี้ว่า กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจุดแข็งของกระทรวงฯ และหน่วยงานภายใต้กำกับคือ เข้าถึงทุกพื้นที่และมีความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลที่สามารถนำไปช่วยเหลือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายด้าน สำหรับในส่วนของสินค้าชุมชน กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีศักยภาพทั้งในด้านการขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายกับช่องทางการค้า รวมถึงมี Thailandpostmart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์ ช่วยทำตลาด ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าให้ถึงผู้บริโภค รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เท่าทันกับบริบทและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“กระทรวงดีอีเอส ให้นโยบายกับหน่วยงานภายใต้สังกัดเข้าไปช่วยเหลือให้ชุมชนทุกพื้นที่ โดยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของคนในชุมชน การจำหน่ายสินค้าชุมชนออนไลน์ผ่าน Thailandpostmart โดยไปรษณีย์ไทยเข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศโดยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้งใช้ศักยภาพของไปรษณีย์ไทยทุกเครือข่ายกว่า 10,000 แห่ง ที่ครอบคลุมและเข้าถึงทุกชุมชนใกล้เคียง ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการในชุมชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยชุมชนในด้านอื่นๆ ทั้งสามารถเปลี่ยนแนวคิดของผู้ประกอบการ ในชุมชนจากที่คาดหวังรายได้จากนักท่องเที่ยวเพียงทางเดียว เมื่อเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องแม้ไม่มีนักท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาแพคเกจจิ้ง ไปรษณีย์ไทยก็ยังช่วยแนะนำเพื่อยกระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทั้งยังช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคผ่านระบบขนส่งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของไปรษณีย์ไทย และยังช่วยคิดการตลาด ซึ่งสินค้าทุกชิ้น ทุกร้านจากชุมชนต่างๆ ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญแทบทั้งสิ้น” นายพุทธิพงษ์ กล่าวสรุป

ทางด้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าชุมชนออนไลน์ผ่าน Thailandpostmart โดย นางสาวธิติมา คงวิเศษ ผู้ประกอบการร้านบ้านปลาหมึกลุงฟัก เปิดเผยว่า จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนจังหวัดระนองก่อนหน้านี้จะมีรายได้ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูท่องเที่ยวจากการขายที่หน้าร้านเพียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อเกิดโรคระบาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ขาดรายได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงปัญหาเลยมาชวนและแนะนำช่องทางขายใหม่ จึงได้ตัดสินใจเอาสินค้าจากแม่บ้านกลุ่มชุมชน มาเข้าร่วมขายออนไลน์ใน Thailandpostmart ซึ่งเราก็คิดว่าตอนนี้ผู้ประกอบการทุกคนก็ต้องปรับตัว การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ สามารถกระจายสินค้าออกสู่ภูมิภาคต่างๆ

“หลังการเข้าร่วมกับไปรษณีย์ไทยในการนำสินค้าจำหน่ายทาง Thailandpostmart ยอดขายเพิ่มมากขึ้น เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากที่ทางไปรษณีย์ไทยแนะนำว่าให้ทำโลโก้และใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ก็ทำให้มีผู้สนใจติดต่อมาสั่งซื้อจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก จากที่ตั้งหน้าร้านอย่างเดียวแล้วไปไม่ถึงกลุ่มลูกค้า ตอนนี้ มีลูกค้าอยู่หลายภูมิภาค จนไปถึงภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามาอยู่เรื่อยๆ จากความไว้วางใจที่มีกับไปรษณีย์ไทย ทำให้ร้านเราก็ได้รับความเชื่อใจในตัวคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สินค้าเราขายได้ต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่ช่วยเพิ่มช่องทางขายให้กับชุมชนจังหวัดระนอง” นางสาวธิติมา กล่าวปิดท้าย
 

เว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ของดีทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเป็นศูนย์รวมสินค้าโอทอปของประเทศ ส่งตรงถึงผู้บริโภค และเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยเชื่อมั่นและผู้บริโภคไว้วางใจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการ “ดิจิทัลชุมชน” ของภาครัฐ และส่งเสริมให้ก่อเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศมากยิ่งขึ้น


ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post