ชป.พร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่น
เป็นโอกาสดีเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้มากที่สุด


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (141/2563) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง “ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงบริเวณประเทศไทย” เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไป และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สู่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง นั้น

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ส่วนใหญ่ยังมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาค่อนข้างมาก หากพายุดังกล่าวทำให้ฝนตกลงมาบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติได้พอสมควร ซึ่งกรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมทั้งการจัดจราจรน้ำในแม่น้ำสายหลักให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกลงมา เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมไปถึงการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยทวิทยาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้ให้โครงการชลประทานในพื้นทีเสี่ยงภัยน้ำหลาก เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังเจ้าหน้าที่ ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมได้

หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460
หรือติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง http://water.rid.go.th/ และ www.rid.go.th