📀สถานบันเทิง 20 กันยายน นี้ 📌
กับ PREM (เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)🎸
⏰เวลา 21.00-22.00 น.
แล้วมาพบ กับ PREM (เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ดนตรีเพราะ กับ สถานที่ชิวๆ