โรงแรมในเครือฟอร์จูน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
พร้อมเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร โรงแรมในเครือฟอร์จูน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเน้นการกระจายลงทุนในระดับภูมิภาคไปยังหัวเมืองหลักและเมืองรอง เน้นกระจายงาน สร้างรายได้สู่จังหวัดต่างๆ เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ “ฟอร์จูน” มีทั้งซื้อกิจการมาและมีการปรับปรุงใหม่

และปีนี้เปิดพร้อมให้บริการครบแล้ว 12 โรงแรม ใน 9 จังหวัด แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. City Hotel ระดับ 4-5 ดาว ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
  2. Resort Hotel ระดับ 3-4 ดาว ได้แก่ โรงแรมฟอร์จูน เชียงของ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง โรงแรมฟอร์จูน คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่
  3. Lifestyle and Convenience Hotel ระดับ 2-3 ดาว ได้แก่ โรงแรมฟอร์จูน ดี เขาใหญ่ โรงแรมฟอร์จูน ดี แม่สอด โรงแรมฟอร์จูน ดี เลย และโรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ โรงแรมฟอร์จูน พิษณุโลก

 

โรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วในปี 2563 รวม 12 แห่ง ทั่วประเทศ

ปีที่เปิด โรงแรม จำนวนห้อง จำนวนชั้น
2557 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม 122 8
2558 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม 118 6
2559 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย 147 4
2559 โรงแรมฟอร์จู ดี แม่สอด จ.ตาก 79 6
2560 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา 159 10
2560 โรงแรมฟอร์จูน ดี พลัส เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 79 6
2560 โรงแรมฟอร์จูน ดี เลย จ.เลย 79 6
2561 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 316 18
2562 โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ 79 6
2562 โรงแรมฟอร์จูน พิษณุโลก 78 5
2563 โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง 107 7
2563 โรงแรมฟอร์จูน คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่
(เปิดเร็วๆนี้)
62 7

 

คุณสุนทร กล่าวว่า “แนวคิดการขยายธุรกิจโรงแรม เน้นจังหวัดเมืองท่องเที่ยว ด่านการค้าชายแดน แหล่งอุตสาหกรรมและมองภาพรวมที่เกิดจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวปัจจุบันที่เปลี่ยนไป มีรูปแบบท่องเที่ยวที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น บริษัทจึงหันมาโฟกัสลงทุนในโรงแรมที่เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว เพื่อหาประสบการณ์ แต่ก็ยังชอบเรื่องความง่าย ความสะดวกสบายและสะอาดเป็นสำคัญ

อีกทั้งโรงแรมในเครือฟอร์จูน ยังตอบสนองของนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งโรงแรมในเครือฟอร์จูน เป็นโรงแรมอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มีความสะดวก ตั้งแต่การจัดการด้านการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ”