ประมวลภาพ การส่งความสุข กับ FM ONE 105.5 Road Show
ครั้งที่ 5  ที่ตึกชินวัตร 2