กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเทศกาลบางกอกแหวกแนว โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ที่มิวเซียมสยาม จักรพงษ์วิลล่า และโรงเรียนราชินี ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงเที่ยงคืน เทศกาลบางกอกแหวกแนวเป็ นเทศกาลทางความคิด ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากกว่า 20,000 คนตลอดสุดสัปดาห์

การกลับมาของเทศกาลบางกอกแหวกแนว 2018 นี้ยังคงนำเสนอกิจกรรมที่มีทั้งสาระและความบันเทิงเช่นเดียวกับในปีแรก หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ (ผู้อำนวยการเทศกาล) ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการจัดเทศกาลครั้งนี้ภายใต้คำขวัญ Explore, Create. Inspire ว่า “ดิฉันหวังว่าทุกท่านที่ มาเทศกาลบางกอกแหวกแนวจะได้เรียนรู้แนวคิดต่างๆ มากมาย ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้ างความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ที่สำคัญที่สุด ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานจากเทศกาลนี้”

ในปีนี้คณะผู้จัดมุ่งลดการสร้างขยะจากผู้เข้าชม โดยพยายามส่งเสริมเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่และการรี ไซเคิลภายใน เทศกาลเนื่องจากสามารถเห็นได้ว่าพลาสติกนั้นเป็นปัญหาทางมลพิษระดับต้นๆ ของโลกจากการรายงานของสื่อต่างๆ และประเทศไทยยังเป็นประเทศอันดับที่ 6 ของผู้ผลิตของเสียที่เป็นพลาสติ ก ทางเทศกาลจึงส่งเสริมให้ผู้เข้าชม นำภาชนะใส่อาหารเครื่องดื่มและช้อนส้อมมาเอง นอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมออกร้านกับเทศกาลบางกอกแหวกแนวทุกร้านจะต้องใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ

เทศกาลบางกอกแหวกแนวนั้นมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ร่วมมากกว่า 50 กิจกรรรมตลอดสุดสัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีทั้งกิจกรรมเสวนา เวิร์คช๊อป นิทรรศการ การเปิดตัวหนังสือ กิจกรรมสำหรับเด็ก การฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรี โดยได้เชิญวิทยากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาดำเนินกิจกรรมเสวนาและเวิร์คช๊อป อาทิ Afonso Cruz, Chris Baker, Christina Lamb, Colin Cotterill, Julian Thomson, Lawrence Osborne, Madeleine Racknagel, Marina Mahathir, Michael Freeman, Lorina Mapa วีรพร นิติประภา ฯลฯ

กิจกรรมภาคกลางคืนนั้นเป็นการแสดงดนตรีจากวงดนตรีที่ได้ รับการคัดสรรจากฮิวโก้ จักรพงษ์(ผู้อำนวยการภาคดนตรี ของเทศกาล) โดยวงดนตรีที่ได้รับการคัดเลือกนั้นล้วนเป็นวงดนตรีไทยที่มี ความสามารถอย่าง ฮิวโก้ ชนุดม เยลโล่แฟง รัสมี อีสานโซล เยนา และวงสิบล้อ ซึ่งไม่สามารถหาชมวงเหล่านี้ ในงานเดียวกันได้ง่ายๆ

เทศกาลบางกอกแหวกแนวยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้เข้าชมที่มีบัตร Chill Pass ที่จะได้รับสิทธิ์ในการจองทัวร์ ขึ้นชมตำหนัก ซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวของหม่ อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ตำหนักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยนสร้างโดยเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถในปีพ.ศ . 2451 ซึ่งจะมีทัวร์วันละ 4 รอบ (ภาษาไทย 3 รอบและภาษาอังกฤษ 1 รอบ) โดยมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่มีบัตร Chill Pass เท่านั้น โดยผู้ที่มีบัตรนี้ยังสามารถเข้าออกพื้นที่จักรพงษ์วิลล่าได้ ตลอดสุดสัปดาห์

กิจกรรมของเทศกาลบางกอกแหวกแนวนั้นยังมีอีกมากมาย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkokedge.com หรือ www.facebook.com/bangkokedge หรือโทร 02-6221617