นอกเหนือจากการแจกจ่าย alcohol บรรจุขวดสเปรย์แบบพกพาให้บุคคลทั่วไป สื่อมวลชน และค่ายเพลงพันธมิตรได้ใช้กัน รวมถึงน้ำดื่มที่ส่งมอบให้กับทีมแพทย์และบุคคลากรของโรงพยาบาลศิริราชและ โรงพยาบาลราชวิถี สัปดาห์ละ 600 ขวดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2563 ที่ผ่านมา คุณเทพอาจ กวินอนันต์  ยังได้ส่งมอบ เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO) มูลค่า 3,500,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องช่วยหายใจ Airvo 2 อีกจำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ในนามของคุณอาภรณ์ กวินอนันต์ (คุณแม่) ซึ่งเครื่องมือแพทย์ทั้งสองชนิด ยังขาดแคลนและจำเป็นมากสำหรับการรักษาผู้ป่วย covid-19 ในระยะต่างๆ