ชป.ชี้แจงกรณีชาวบ้านหนองโดน ได้รับหนังสือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลอง

ตามที่ชาวบ้านในเขตอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี  ร้องขอความเป็นธรรมจากกรมชลประทาน หลังได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลองชลประทานประมาณเกือบ 70 หลังคาเรือนนั้น

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ขอชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมได้ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่บุกรุกบอกกล่าวที่ราชพัสดุในเขตชลประทาน พื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี บริเวณคลองระบาย 4 ซ้ายเริงราง (ฝั่งซ้าย) คลองระบาย 1 ขวา4 ซ้ายเริงราง และคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ได้ประสานไปยังนายอำเภอหนองโดน และผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบถึงแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงคลองชลประทานในบริเวณดังกล่าว โดยหนังสือฉบับนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจับกุมชาวบ้านหรือจะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแต่อย่างใด เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้บุกรุกพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทานทราบเท่านั้น

ซึ่งในวันที่ 8 ก.ย. 63 นี้ กรมชลประทาน จะจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกรมชลประทาน(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม), อำเภอหนองโดน(นายอำเภอหนองโดน)​และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่า หากในอนาคตกรมชลประทานจะดำเนินโครงการปรับปรุงคลองหรือพัฒนางานด้านชลประทานใดใดก็ตาม จะต้องยินยอมย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว โดยกรมชลประทาน จะมีหนังสือแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน ไม่น้อยกว่า 90 วัน