กรมชลประทาน ยืนยัน หาดใหญ่ต้องไม่ท่วม ชูโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงาน RID No.1 พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา โดยมี นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย RID No.1

 

ต่อมา อธิบดีกรมชลประทาน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางหยี และประตูระบายน้ำบางหยี 2 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมี นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป ณ บริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบางยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบแนวทางและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการทำงาน รวมไปถึงระยะเวลาทำงานให้มากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นโครงการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงจำเป็นที่จะต้องเข้มข้นในเรื่องของการบริหารแผนการทำงานในทุกขั้นตอน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสถานีสูบน้ำบางหยี และประตูระบายน้ำบางหยี 2 จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะสามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน สถานีสูบน้ำบางหยี และประตูระบายน้ำบางหยี 2 จะแล้วเสร็จตรงตามแผนงานภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ พร้อมสำหรับป้องกันการเกิดอุทกภัยช่วงน้ำหลากในปีนี้ได้อย่างทันท่วงที โดยโครงการดังกล่าวถือเป็น 1 ในโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ที่ได้มีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถรับมือกับปัญหาอุทกภัยดังที่เคยเกิดขึ้นกับอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำซากเมื่อในอดีตที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนาน ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขตเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมหลายหมื่นล้านบาท

“สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา กรมชลประทานได้มีการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากเดิมที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับศักยภาพการระบายน้ำของคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในส่วนของประตูระบายน้ำหน้าควน 2 นั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งบานระบายน้ำเสร็จแล้ว สามารถบริหารจัดการน้ำด้วยการเปิด-ปิดบาน ควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 ได้แล้ว นอกจากนี้ ยังได้ทำการปรับปรุงขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร เป็น 70 เมตร ปัจจุบันแผนงานทั้งโครงการมีความคืบหน้าไปกว่า 91.42% ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมด ล้วนจะสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำอย่างสมบูรณ์” นายประพิศ กล่าวหนักแน่น