ยังคงเดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก ล่าสุด องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ  “For Every Child, a PROMISE”   PROMISE เพื่อชีวิตเด็กนับล้าน  ช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติ เช่น ความแห้งแล้ง และความหิวโหย

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมส่งต่อความอบอุ่นผ่านแหวน Promise พร้อมมอบคําสัญญาที่ยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตเด็กหลายล้านคนทั่วโลก    นำโดย เฟรนด์ส ออฟ ยูนิเซฟ (Friends of UNICEF) เป๊ก ผลิตโชค,   แบมแบม กันต์พิมุกต์  รวมถึงนักแสดงคุณภาพอย่าง แอน ทองประสม

และ มาริโอ้ เมาเร่อ ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนศิลปินดาราเกาหลีมากมาย ทั้งนี้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ และเป็นเจ้าของแหวน Promise ผ่านการบริจาครายเดือนอย่างต่อเนื่องกับยูนิเซฟได้แล้ววันนี้

“ผลิตได้ร่วมงานกับยูนิเซฟในฐานะ Friend of UNICEF มาหลายปี และรู้ดีว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่กำลังเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ สงคราม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือความยากจน   แหวนวงนี้เป็นตัวแทนคำมั่นสัญญาของผมในการร่วมมือกับยูนิเซฟเพื่อช่วยปกป้องเด็กทุกคนให้ปลอดภัยและสามารถเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ”  เป๊ก  ผลิตโชค  Friend of UNICEF กล่าว

และ Friend of UNICEF อย่าง แบมแบม กันต์พิมุกต์ ร่วมให้คำมั่นว่า “แหวนวงนี้คือสัญลักษณ์แทนคำสัญญาของผม ที่จะยืนเคียงข้างสนับสนุนเด็ก ๆ ทุกคน อย่างเต็มความสามารถ ผมอยากส่งต่อคำสัญญานี้ให้กับทุกคน เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราหลายล้านคนร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็ก ๆ ได้”

ยูนิเซฟ ประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และนับตั้งแต่เปิดระดมทุนในปี 2536 ยูนิเซฟได้รับความไว้วางใจจากผู้บริจาคตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้ยูนิเซฟสามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสในประเทศไทยและทั่วโลก

แหวน Promise วงนี้ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความหมาย เริ่มต้นจากรูปทรงของตัวแหวนที่มีแรงบันดาลใจมาจากเข็มกลัดสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุณแม่และลูกน้อยให้ปลอดภัย  เมื่อปลายเข็มกลัดทั้งสองด้านโอบล้อมเป็นวงแหวนบ่งบอกถึงอ้อมกอดแห่งคําสัญญาที่จะโอบอุ้มและประคับประคองชีวิตของเด็ก ๆ  ที่กําลังเผชิญกับวิกฤตที่พวกเขาไม่ควรพบเจอ

ทุกคำสัญญาด้วยแหวน Promise นี้ จึงเปรียบเสมือนภารกิจปกป้องชีวิตเด็ก ๆ ให้ปลอดภัยและน่าอยู่ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

นายนีล เคนนาร์ด ผู้บริหารฝ่ายระดมทุนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า   “ในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งด่วน การร่วมมือกันเพื่อสร้างสวัสดิภาพให้กับเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะเด็กชายขอบที่ต้องมีชีวิตท่ามกลางความขัดแย้ง มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง  เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือความไม่เท่าเทียมในสังคม การลงทุนในเด็กเปรียบเสมือนการหยิบยื่นอนาคตที่สดใสและปลอดภัยกว่าให้กับเด็ก ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาแข็งแกร่ง เติบโตอย่างเท่าเทียมและเต็มศักยภาพ เราเชื่อว่าจากการทำงานอันยาวนานของยูนิเซฟในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จะส่งเสริมให้แคมเปญนี้สามารถช่วยเหลือเด็กที่ยังขาดโอกาสในระยะยาวและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ผมขอเชิญทุกคนมาร่วมบริจาคแบบรายเดือนกับยูนิเซฟในแคมเปญ  For Every Child, a PROMISE  พร้อมรับแหวน Promise แทนคำสัญญา ในการปกป้อง ดูแล และพร้อมเคียงข้างเด็กหลายล้านชีวิต

ร่วม PROMISE โดยบริจาคกับยูนิเซฟได้ตอนนี้ที่

www.unicef.or.th/promise พิเศษ! เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น

#ForEveryChildAPRomise

#PROMISEเพื่อชีวิตเด็กนับล้าน    #UNICEF 

<Press Release Materials>, <YouTube link: https://youtu.be/0Cw5YENbXTc>