คราฟต์เบียร์ (craft beer) ถือเป็นศัพท์เฉพาะกลุ่ม 🍺
คือการผลิตเบียร์โดยโฮมเมดรายเล็กที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
🍻
เป็นการผลิตเบียร์แบบ Handmade โดยจะเป็นการใช้ผีมือและความประณีตในการปรุงแต่งรสชาติให้แตกต่างจากเบียร์อื่น ๆ และมีกลิ่นที่เฉพาะตัว โดยจะมีการใช้วิธีหมักเบียร์แบบดั้งเดิม ห้ามใช้สารเคมีมาแต่งกลิ่นเด็ดขาด ซึ่งจะเป็นการผลิตเบียร์โดยผู้ผลิตขนาดย่อมในโรงเบียร์ขนาดเล็ก หรือโรงเบียร์ของชาวบ้านก็ถือว่าเป็นการคราฟต์เบียร์ด้วยเช่นกัน
🍻
สำหรับการคราฟต์เบียร์นั้นต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้📌
🔻🔻🔻
1. Small (ขนาดเล็ก) เป็นเบียร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตขนาดย่อมในโรงเบียร์ขนาดเล็ก โดยจะต้องมีต้องมีกำลังการผลิตไม่เกิน 6 ล้านบาร์เรล/ปี (ประมาณ 700 ล้านลิตร)
2. Independent (เป็นอิสระ) คราฟต์เบียร์เป็นธุรกิจที่ไม่มีนายทุนรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 25% หมายความว่าเจ้าของต้องถือหุ้นของบริษัทมากกว่า 75%
3. Traditional (วิถีแบบดั้งเดิม) ใช้วิธีการในการหมักเหมือนการหมักเบียร์แบบดั้งเดิม
🍻
ข้อดีของการผลิตเบียร์เองในปริมาณที่น้อยคือผู้ผลิตสามารถเลือกวัตถุดิบที่จะใส่ได้ไม่จำกัดเพื่อเพิ่มรสชาติให้เบียร์ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติผลไม้ กาแฟ คาราเมล โอ๊ตมีลหรืออื่นๆ อีกมากมาย โดยทั้งหมดจะต้องเป็นวัตดุดิบจากธรรมชาติเท่านั้น และห้ามใส่วัตถุดิบสังเคราะห์กลิ่นหรือรส ถ้าจะใส่ต้องใส่เพื่อให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้นเท่านั้น
🍻
ในการผลิตคราฟต์เบียร์นั้นจะถูกจำกัดจำนวน แต่จะมีอิสระในการผลิตที่มากกว่า เบียร์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะกระบวนการที่กว่าจะออกมาเป็นคราฟต์เบียร์นั้นจะต้องมีการใช้ฝีมือและควาพิถีพิถันในการจัดทำเป็นพิเศษ จึงทำให้การคราฟต์เบียร์นั้นมีความโฮมเม้ดและรสชาติที่ให้ความรู้สึกถึงเบียร์จริง ๆ กว่าเบียร์ทั่วไปตามท้องตลาด
🍻