Travelism ครั้งนี้ชวนไปเที่ยวงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๑ ชม ชิม ช้อป ผลิตผล และผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี” ที่จะจัดขั้นในวันเสาร์ที่ ๒๒ ถึง วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

            ไปร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากน้ำพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ ๙  สู่พระราชปณิธานในรัชกาลที่ ๑๐ สร้างสุขแก่ปวงประชา ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

>> นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

>> นิทรรศการวิชาการ แนะนำพืชผลใหม่ และพืชผลเพื่อสุขภาพของโครงการหลวง

>> สวนจำลองพืชเกษตรเขตหนาวจากดอยโครงการหลวง

>> การประกวด ธิดาโครงการหลวง การประกอบอาหาร การจัดแสดงศิลปะบนจานอาหารจากเชฟและดารารับเชิญ

>> มุมจิบชา กาแฟโครงการหลวง ในสวนท่ามกลางพันธุ์ไม้เขตหนาว

>> จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มจากร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่

>> สปาเด็กดอย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า

>> เลือกซื้อ ผลิตผลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร บุหงา ดอกไม้แห้งโครงการหลวง และอีกมากมาย

  

  

 และขอความร่วมมือ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือจะเลือกซื้อถุงผ้ารักษ์โลกลวดลายน่ารัก ๆ จากในงาน ก็มีจำหน่ายเช่นกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ royalprojectthailand.com

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก royalprojectthailand.com , MThai