💫โอโซน เกิดจากธรรมชาติเป็นก๊าซสีน้ำเงินที่พบเป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลก มีหน้าที่สำคัญ คือ เป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ให้เข้าสู่โลกของเรา 🌎
.
☀️โดยเฉพาะรังสียูวีบี เพื่อให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และช่วยลดความร้อนสะสมในบรรยากาศอันเกิดจากรังสียูวี ทำให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง โรคตาต้อกระจก และป้องกันระบบนิเวศวิทยาไม่ให้เสียสมดุล🌳
.
📌ก่อนหน้านี้ใน พ.ศ. 2525 นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซน เหนือทวีปแอนตาร์กติก ขั้วโลกใต้ ซึ่งเกิดจากกระแสลมพัดคลอรีนจากสาร CFC เข้ามาสะสมในก้อนเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ และทำปฏิกิริยากับโอโซน ทำให้เกิดรูโหว่ นานาชาติจึงเร่งผลักดันให้เกิดการใช้งานของสารทดแทนและเป็นมิตรกับโอโซนอย่างจริงจัง ซึ่งเราเองก็สามารถช่วยกันปกป้องโอโซนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
🔻🔻🔻🔻
▪️เลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาร CFCs
▪️ประหยัดไฟฟ้า
▪️ช่วยกันปลูกต้นไม้
▪️ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
▪️เดินทางด้วยยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า, รถประจำทางให้มากขึ้
.
#smart #SmartRadio #Smartmusic #FMONE
#Smartlife