Guest Login     Register
    

 

FULL PLAYER

ปกติการใช้งาน Instagram นั้นหลายคนจะต้องใช้งานผ่าน Application เท่านั้น

ส่วนถ้าเรา Log in ผ่านเว็บไซต์จะสามารถดูกับ Comment รูปเท่านั้น

แต่ล่าสุด Instagram สามารถอัพโหลดรูปผ่านเว็บไซต์ของ Instagram ได้แล้ว

แต่ว่าไม่สามารถใช้งานในส่วนของ Stories กับส่วนของ Direct ที่ส่งรูปและข้อความให้กับเพื่อนๆ โดยตรงได้

ซึ่งตอนนี้ Instagram กำลังทยอยอัพเดตฟีเจอร์นี้ให้ทุกคนใช้ ใครที่ยังใช้ไม่ได้ก็รออีกหน่อยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก dailygizmo.tv

2017-06-07T13:55:56+07:00 May 21st, 2017|Categories: Lifestyle|