รับข่าวดีเล็กๆ ส่งท้ายปี ค่าไฟฟ้า ปรับลดลงในงวดสุดท้ายของปี 66 กันยายน – ธันวาคม ลดลง 20 สตางค์/หน่วย จากทิศทางราคาก๊าซที่ลดลง โดยนาย คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รายงานว่า กกพ มีแนวโน้มลดค่าไฟลง 20 สตางค์ ตามแผนการคืนหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากเดิม 28 สตางค์/หน่วย นอกจากนี้ ยังต้องตัดตามความผันผวนของราคา เชื้อเพลิงอื่นๆ ทั้งราคาถ่านหินที่ยังสูง ราคาน้ำมันเตา และน้ำมันดีเซลร่วมด้วย
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนรอเสนอเข้าสู่ อนุกรรมการค่าเอฟที และส่งให้คณะกรรมการ กกพ. พิจารณา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้