ระบบความคิด แม้มันเกิดขึ้นในตัวเราตลอดเวลา แต่เราไม่เคยเข้าใจมันจริงๆ ซักครั้ง Think Again โดยผู้เขียน ADAM GRANT จะพาคุณไปเข้าใจระบบความคิดแบบล้วง แงะ แกะ เกลา เพื่อให้คุณรู้จักความคิดตัวเองได้มากขึ้น เมื่อเราเท่าทันความคิดเท่ากับเราเท่าทันผู้คนรอบตัวเราไปด้วย โดยสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้ มีแค่ 2 เรื่องเท่านั้น คือระบบความคิดที่ 1 “คิดเร็ว” คือแบบรวดเร็วแต่เผด็จการ และ ระบบความคิดที่ 2 “คิดช้า” คือระบบแบบเชื่องช้าแต่ละเอียดอ่อน โดยระบบความคิดทั้งสองระบบนี้ ทำหน้าที่แตกต่างกัน ประโยชน์และข้อเสีย ก็มีแตกต่างกัน แต่เมื่อคุณเข้าใจมันเมื่อไร โลกเปลี่ยน ลองเถอะนะ ขอบอก