คุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับ คำพูดที่ว่า “อย่าไปอุ้มลูกมาก วาง ๆ ไว้มั่งจะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวลูกติดมือ”
แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กทารกจนถึงเด็กเล็กก้าวเดินเตาะแตะ เป็นวัยที่ต้องการ การสัมผัสจาก
คุณพ่อและคุณแม่มากที่สุด เพราะมีผลการวิจัยออกมาว่า เด็กที่ถูกอุ้ม ถูกกอดจะเป็นเด็กที่มีความมั่นคง
ทางจิตใจสูง ไม่ร้องไห้โยเยและมีสมาธิดีมาก ซึ่งต่างกับเด็กอีกกลุ่มที่ คุณพ่อคุณแม่ให้นอนเล่นเองและ
เติบโตมาในเพลย์เพนหรือพื้นที่ส่วนตัวภายในบ้าน จะมีภาวะแปลกแยก ไม่เข้าสังคม และหงุดหงิดง่าย
ร้องไห้โยเยอยู่นานเหมือนต้องการให้คนอื่นสนใจตลอดเวลาดังนั้นการที่เราอุ้มลูกบ่อย ๆ ลูกจะรู้สึกถึง
ความรักความอบอุ่นที่คุณพ่อและคุณแม่มีให้เค้า และเค้าเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ เมื่อโตมา
ก็จะยอมรับตนเองและเป็นเด็กที่มีจิตใจดีครับ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก maerakluke.com