คนที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่จัดการเวลาได้ดีที่สุดโดยมี โดยทฤษฎีที่น่าสนใจคือ The Jar of life หรือ หินใส่ขวดแก้วนั่นเอง โดยเปรียบเรื่องสำคัญคือหินก้อนใหญ่ และหินก้อนเล็ก หรือทราย คือเรื่องไม่สำคัญจนถึงเรื่องไร้สาระ โดยให้ยึดหลักง่ายๆ 4 คำ ดังนี้ เร็ว ช้า หนัก เบา โดยสิ่งใดก็ตาม ที่ต้อง “หนักและเร็ว” คือสิ่งที่ต้องทำก่อนเพราะมีความสำคัญมาก ในขณะที่ “เบาและเร็ว” คือเรื่องที่ไม่สำคัญมากนักแต่ต้องเร่งแก้ไข ปล่อยไว้นานไม่ได้ ในส่วนของ “หนักและช้า” เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน แต่สามารถรอจังหวะและค่อยๆ ให้เวลากับมัน และสุดท้าย “เบาและช้า” คือเรื่องที่ไม่สำคัญ และจะทำให้คุณเสียเวลาเป็นอย่างมาก ควรทำเป็นสิ่งสุดท้ายหรือไม่ทำเลย หากคุณยึดหลักดังกล่าวในการจด To do list เราขอบอกเลยนะ ว่าคุณจะเป็นคนสมาร์ทในที่ทำงานมากยิ่งคูณแบบคูณ 200% เลยล่ะ