🦏22 กันยายนของทุกปี 🦏วันอนุรักษ์แรดโลก(World Rhino Day)🦏
วันสำคัญที่ตอกย้ำและแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่อันดับสอง 22 กันยายนของทุกปี วันอนุรักษ์แรดโลกวันสำคัญที่ตอกย้ำและแสดงให้ตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่อันดับสอง
.
📌จนกลายเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและองค์กรต่าง ๆ
ที่หันมาร่วมกันอนุรักษ์แรด 5 สายพันธุ์ ได้แก่
1. แรดขาว (Ceratotherium simum) เป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
2. แรดดำ (Diceros bicornis) เป็นแรดที่มีความใหญ่รองมาจากแรดขาว
3. แรดอินเดีย (Rhinoceros unicornis) จัดเป็นแรดที่มีเพียงนอเดียว
4. แรดชวา (Rhinoceros sondaicus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับแรดอินเดีย เป็นแรดชนิดที่หายากที่สุดในโลก
5. กระซู่ หรือแรด 2 นอ หรือ แรดสุมาตรา, แรดขน (Dicerorhinus sumatrensis) เป็นสัตว์ตระกูลแรดที่มีขนาดเล็กที่สุด