วันนี้มีเรื่องราวของโรคภาวะสมองเสื่อม ที่หลายๆ ครอบครัว ซึ่งมีผู้สูงอายุน่าจะคุ้นเคยกันดี หรือสำหรับครอบครัวไหนที่ยังไม่มีใครเป็น ก็อาจจะนำไปเป็นข้อมูลไว้เตรียมตัวรับมือกันได้ เป็นข้อมูลจาก ภาวะสมองเสื่อมนี้ มีอาการเด่นชัดคือ หลงลืม ซึ่งไม่ใช่อาการขี้ลืมธรรมดา แต่ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันถดถอยไป เช่น ลืมว่าไปไหนมา ลืมว่าเมื่อกี๊พูดอะไร บางครั้งถึงขั้นจำลูกหลานไม่ได้ หรือลืมว่าตัวเองเป็นใคร และอาจส่งผลให้มีความก้าวร้าว หรือเงียบซึมได้ซึ่งนอกจากรักษาด้วยการแพทย์แล้ว การดูแลจากคนใกล้ชิดก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งครอบครัวจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับในอาการป่วย ผู้ดูแลจำเป็นต้องให้ความรัก กำลังใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองด้วย เพราะอาจเกิดความเครียด หรือปัญหาด้านอารมณ์ หากรู้สึกเหนื่อยควรหยุดพักและเปลี่ยนคนดูแลบ้าง เพราะการดูแลด้วยความรักและความเข้าใจจากคนในครอบครัว จะช่วยส่งเสริมภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก posttoday.com