วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ชาวออฟฟิศทราบนะคะ สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีสายด่วน 1506 เพื่อให้บริการ –

ตอบข้อสงสัยแก่ผู้ประกันตน รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสายด่วน 1506 นั้น

ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงแรงงานด้วย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

เพื่อปรับปรุงระบบให้ทันสมัย รองรับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย จึงจำเป็นต้องหยุดให้บริการ
โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงจะเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ยังสามารถติดต่อกับสำนักงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก mthai.com